Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-(2,4,5-Triklorfenoksy)propansyre  [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-  [engelsk]    Fenoprop [synonym]   molekylformel: C9H7Cl3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap