Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
THIOCYANIC ACID, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ESTER [engelsk]    2-(2-Butoksyetoksy)etyltiocyanat [norsk]   molekylformel: C9H17NO2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap