Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-(4-Klor-2-metyl)fenoksypropansyre [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)- [engelsk]    Anicon B, 2-(4-klor-2-metyl)- fenoksypropionsyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap