Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZOIC ACID, 2-(ACETYLOXY)- [engelsk]    2-Acetoksybenzosyre [norsk]    Acetylsalisylsyre [synonym]   molekylformel: C9H8O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap