Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2-(DIBUTYLAMINO)- [engelsk]    2-(Dibutylamino)etanol [norsk]   molekylformel: C10H23NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap