Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2-(DIETHYLAMINO)- [engelsk]    2-(Dietylamino)etanol [norsk]   molekylformel: C6H15NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap