Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIETHYLAMINO)ETHYL ESTER [engelsk]    2-(Dietylamino)etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    (2-Dietylaminoetyl)metakrylat [synonym]   molekylformel: C10H19NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap