Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-(Dibutylamino)etanol [norsk]    ETHANOL, 2-(DIBUTYLAMINO)- [engelsk]   molekylformel: C10H23NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap