Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-(Dimetylamino)etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER  [engelsk]    2-Dimetylaminoetylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H15NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap