Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPENOIC ACID, 2-(HYDROXYMETHYL) -2-[[(1-OXO-2-PROPENYL)OXY]METHYL]-1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    Pentaerytritoltriakrylat [norsk]   molekylformel: C14H18O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap