Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANE, 2-BROMO-2-CHLORO- 1,1,1-TRIFLUORO- [engelsk]    2-Brom-1,1,1-trifluor-2-kloretan [norsk]    Halotan [synonym]   molekylformel: C2HBrClF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap