Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2-BUTOXY- [engelsk]    2-Butoksyetanol [norsk]    Butylglykol, Etylenglykolmonobutyleter [synonym]   molekylformel: C6H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap