Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Butanon [norsk]    2-BUTANONE [engelsk]    Metyletylketon [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
2-Butanonoksim [norsk]     Etylmetylketoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Butanonperoksid [norsk]    2-BUTANONE, PEROXIDE [engelsk]    Metyletylketonperoksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Metyl-2-butanon [norsk]    2-BUTANONE, 3-METHYL- [engelsk]    Metylisopropylketon [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap