Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Kloretanol [norsk]    Etylenklorhydrin [synonym]   molekylformel: C2H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Kloretanamid [norsk]    2-Kloracetamid [synonym]   molekylformel: C2H4ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZALDEHYDE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klorbenzaldehyd [norsk]   molekylformel: C7H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZONITRILE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klorbenzonitril [norsk]   molekylformel: C7H4ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BUTADIENE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klor-1,3-butadien [norsk]    Kloropren [synonym]   molekylformel: C4H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANOIC ACID, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klorpropansyre [norsk]    2-Klorpropionsyre [synonym]   molekylformel: C3H5ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1'-OXYBIS[2-CHLORO- [engelsk]    Bis(2-kloretyl)eter [norsk]   molekylformel: C4H8Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENE BIS[2-CHLORO- [engelsk]    4,4'-Metylenbis(2-kloranilin) [norsk]   molekylformel: C13H12Cl2N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap