Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO- 1-(2,4-DICHLOROPHENYL)ETHENYL DIETHYL ESTER [engelsk]    Dietyl-2-klor-1-(2,4-diklorfenyl)etenylfosfat [norsk]    Klorfenvinfos [synonym]   molekylformel: C12H14Cl3O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap