Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ACETAMIDE, 2-CHLORO- N-(1-METHYLETHYL)-N-PHENYL- [engelsk]    2-Klor-N-(1-metyletyl)acetanilid [norsk]    Propaklor, 2-Klor-N-isopropylacetanilid [synonym]   molekylformel: C11H14ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap