Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANE, 2-CHLORO-1-(DIFLUOROMETHOXY)-1,1,2-TRIFLUORO- [engelsk]    2-Klor-1-difluormetoksy-1,1,2-trifluoretan [norsk]    Enfluran [synonym]   molekylformel: C3H2ClF5O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap