Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHENOL, 2-CYCLOHEXYL-4,6-DINITRO- [engelsk]    4,6-Dinitro-2-sykloheksylfenol [norsk]    Dineks [synonym]   molekylformel: C12H14N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap