Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER [engelsk]    Pirimikarb [synonym]   molekylformel: C11H18N4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap