Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Dimetylaminoetylamin [norsk]    1,2-ETHANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL- [engelsk]    2-Aminoetyldimetylamin [synonym]   molekylformel: C4H12N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap