Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-Dimetylaminoetylmetakrylat [synonym]    2-(Dimetylamino)etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]   2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER  [engelsk]   molekylformel: C8H15NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap