Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ETHANOL, 2-ETHOXY- [engelsk]    2-Etoksyetanol [norsk]    Etylenglykolmonoetyleter, Cellosolve [synonym]   molekylformel: C4H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap