Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
BUTANAL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etylbutanal [norsk]    2-Etylbutyraldehyd [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
HEXANAL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etylheksanal [norsk]   molekylformel: C8H16O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-BUTANOL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etyl-1-butanol [norsk]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-HEXANEDIOL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etyl-1,3-heksandiol [norsk]   molekylformel: C8H18O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap