Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Etylenglykolmonoetyleteracetat,Cellosolveacetat, 2-Etoksyetylacetat [synonym]    2-Etoksyetyletanat [norsk]   ETHANOL, 2-ETHOXY-, ACETATE [engelsk]   molekylformel: C6H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap