Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Etylheksyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER [engelsk]    2-Etylheksylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap