Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Hydroksyetyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYETHYL ESTER  [engelsk]    2-Hydroksyetylakrylat [synonym]   molekylformel: C5H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap