Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-Hydroksyetylakrylat [synonym]    2-Hydroksyetyl-2-propenat [norsk]   2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYETHYL ESTER  [engelsk]   molekylformel: C5H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap