Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Hydroksymetyloksolan [norsk]    2-FURANMETHANOL, TETRAHYDRO- [engelsk]    Tetrahydrofurfurylalkohol [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap