Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Hydroksypropyl-2-metyl-2-propenat [norsk]     Hydroksypropylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C7H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap