Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Klor-2-propenyldietylditiokarbamat [norsk]    CARBAMODITHIOIC ACID, DIETHYL-, 2-CHLORO-2-PROPENYL ESTER [engelsk]    Sulfallat [synonym]   molekylformel: C8H14ClNS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap