Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 29 omtrentlig(e)
FURAN, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylfuran [norsk]   molekylformel: C5H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylbutan [norsk]    Isopentan [synonym]   molekylformel: C5H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylpropan [norsk]    Isopropan [synonym]   molekylformel: C4H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANAL, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylpropanal [norsk]    Isobutyraldehyd [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PYRIDINE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylpyridin [norsk]    2-Pikolin [synonym]   molekylformel: C6H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
AZIRIDINE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylaziridin [norsk]    Propylenimin, 4-Metylpiridin [synonym]   molekylformel: C3H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTANOL, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-2-butanol [norsk]    tert-Pentanol [synonym]   molekylformel: C5H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-2-propanol [norsk]    tert-Butanol [synonym]   molekylformel: C4H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    p-Toluidin [norsk]   molekylformel: C7H9N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    1,1-Dimetyletylamin [norsk]    tert-Butylamin [synonym]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BUTADIENE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-1,3-butadien [norsk]    Isopren [synonym]   molekylformel: C5H8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-PROPANAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylpropylamin [norsk]    Isobutylamin [synonym]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CYCLOHEXANONE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylsykloheksanon [norsk]    2-Metylcykloheksanon [synonym]   molekylformel: C7H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANENITRILE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylpropannitril [norsk]    Isobutyronitril, 2-Metylpropylcyanid [synonym]   molekylformel: C4H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANOIC ACID, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylpropansyre [norsk]    Isosmørsyre [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-PENTANEDIOL, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-2,4-pentandiol [norsk]   molekylformel: C6H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1-CHLORO-2-METHYL- [engelsk]    2-Klortoluen [norsk]   molekylformel: C7H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENENITRILE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-2-propennitril [norsk]    Metakrylnitril [synonym]   molekylformel: C4H5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-2-propensyre [norsk]    Metakrylsyre [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1-ETHENYL-2-METHYL- [engelsk]    1-Fenylpropen [norsk]    2-Vinyltoluen, Metylstyren, 2-Metylstyren [synonym]   molekylformel: C9H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL- [engelsk]    2-Amino-2-metyl-1-propanol [norsk]    Isobutanolamin [synonym]   molekylformel: C4H11NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,4-BENZENEDIAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    2,5-Diaminotoluen [norsk]    p-Toluendiamin [synonym]   molekylformel: C7H10N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-PROPENE, 3-CHLORO-2-METHYL- [engelsk]    3-Klor-2-metyl-1-propen [norsk]   molekylformel: C4H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANOYL CHLORIDE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylpropanoylklorid [norsk]    Isobutyroylklorid [synonym]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANENITRILE, 2-HYDROXY- 2-METHYL- [engelsk]    2-Cyano-2-propanol [norsk]    Acetoncyanhydrin [synonym]   molekylformel: C4H7NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,3-DIISOCYANATO-2-METHYL- [engelsk]    2,6-Toluendiisocyanat [norsk]   molekylformel: C9H6N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENEBIS[2-METHYL- [engelsk]    4,4'-Metylenbis(2-metylanilin) [norsk]   molekylformel: C15H18N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
AZIRIDINE, 1,1',1''-PHOSPHINYLIDYNE- TRIS[2-METHYL- [engelsk]    1,1',1''-Posfinylidyntris(2-metylaziridin) [norsk]    Tris[1-(2-metyl)azirindinyl]-5-fosfinoksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANENITRILE, 2-[[4-CHLORO-6- (ETHYLAMINO)-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-METHYL- [engelsk]    4-Klorcyanometylamino-6-etylamino-1,3,5-triazin [norsk]    Cyanazin [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap