Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO- [engelsk]    2-Metyl-4,6-dinitrofenol [norsk]    DNOC [synonym]   molekylformel: C7H6N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap