Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1-PROPANAMINE, 2-METHYL-N-(2-METHYLPROPYL)- [engelsk]    Bis(2-metylpropyl)amin [norsk]    Diisobutylamin [synonym]   molekylformel: C8H19N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap