Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
ACETIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    2-Metylpropyletanat [norsk]    Isobutylacetat, 2-Metylpropylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    2-Metylpropyl-2-propenat [norsk]    Isobutylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    2-Metylpropyl-2-metyl-2-propenat  [norsk]    Isobutylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap