Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Metoksy-3,6-diklorbenzosyre [norsk]    BENZOIC ACID, 3,6-DICHLORO-2-METHOXY- [engelsk]    Dikamb [synonym]   molekylformel: C8H6Cl2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap