Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Metoksyetanol [norsk]    ETHANOL, 2-METHOXY- [engelsk]    Etylenglykolmonometyleter, Metylglykol [synonym]   molekylformel: C3H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap