Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Metyl-2-metyltiopropanal-O-[(metylamino)karbonyl]oksim [norsk]    PROPANAL, 2-METHYL-2-(METHYLTHIO)-, O-[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXIME [engelsk]    Aldikarb [synonym]   molekylformel: C7H14N2O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap