Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
o-Aminoazotoluen, 2-Metyl-4- (2-metylfenyl)azobenzenamin [synonym]    4'-Amino-2,3'-dimetylazobenzen [norsk]   BENZENAMINE, 2-METHYL-4-[(2-METHYLPHENYL)AZO]- [engelsk]   molekylformel: C14H15N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap