Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Metylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin [norsk]    1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-METHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)-  [engelsk]    Desmetryn [synonym]   molekylformel: C8H15N5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap