Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Heksahydrokresol, 2-Metylcykloheksanol [synonym]    2-Metylsykloheksanol [norsk]   CYCLOHEXANOL, METHYL- [engelsk]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap