Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Metylpropan [norsk]    PROPANE, 2-METHYL- [engelsk]    Isopropan [synonym]   molekylformel: C4H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
2-Metylpropanal [norsk]    PROPANAL, 2-METHYL- [engelsk]    Isobutyraldehyd [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropansyre [norsk]    PROPANOIC ACID, 2-METHYL- [engelsk]    Isosmørsyre [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropannitril [norsk]    PROPANENITRILE, 2-METHYL- [engelsk]    Isobutyronitril, 2-Metylpropylcyanid [synonym]   molekylformel: C4H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylpropanoylklorid [norsk]    PROPANOYL CHLORIDE, 2-METHYL- [engelsk]    Isobutyroylklorid [synonym]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap