Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-Metylpropyl-2-metyl-2-propenat  [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    Isobutylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap