Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-Nitro-p-fenylendiamin [synonym]    1,4-Diamino-2-nitrobenzen [norsk]   molekylformel: C6H7N3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap