Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Oksetanon [norsk]    2-OXETANONE [engelsk]    b-Propiolakton [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4-Metylen-2-oksetanon [norsk]    2-OXETANONE, 4-METHYLENE- [engelsk]    Diketen [synonym]   molekylformel: C4H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap