Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-PROPANAMINE [engelsk]    2-Propylamin [norsk]    2-Propanamin [synonym]   molekylformel: 2008609
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
2-PROPANAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    1,1-Dimetyletylamin [norsk]    tert-Butylamin [synonym]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANAMINE, N-(1-METHYLETHYL)- [engelsk]    Bis(1-metyletyl)amin [norsk]    Diisopropylamin [synonym]   molekylformel: C6H15N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap