Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-PROPENOIC ACID [engelsk]    2-Propensyre [norsk]    Akrylsyre [synonym]   molekylformel: C3H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-2-propensyre [norsk]    Metakrylsyre [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-2-propenat [norsk]    Butylakrylat [synonym]   molekylformel: C7H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Etyl-2-propenat [norsk]    Etylakrylat [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metyl-2-propenat [norsk]    Metylakrylat [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, CYCLOHEXYL ESTER [engelsk]    Sykloheksyl-2-propenat [norsk]    Sykloheksylakrylat [synonym]   molekylformel: C9H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER [engelsk]    2-Etylheksyl-2-propenat [norsk]    2-Etylheksylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, OXIRANYLMETHYL ESTER [engelsk]    2,3-Epoksypropyl-2-propenat [norsk]    Glycidylakrylat, 2,3-Epoksypropylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 1,6-HEXANEDIYL ESTER [engelsk]    1,6-Heksandiylbis(2-propenat) [norsk]    1,6-Heksandioldiakrylat [synonym]   molekylformel: C12H18O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    2-Metylpropyl-2-propenat [norsk]    Isobutylakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etyl-2-cyano-2-propenat  [norsk]    Etyl-2-cyanoakrylat  [synonym]   molekylformel: C6H7NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYETHYL ESTER  [engelsk]    2-Hydroksyetyl-2-propenat [norsk]    2-Hydroksyetylakrylat [synonym]   molekylformel: C5H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYPROPYL ESTER [engelsk]    2-Hydroksypropyl-2-propenat [norsk]    2-Hydroksypropylakrylat [synonym]   molekylformel: C6H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    Butylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    Etylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C6H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, METHYL ESTER [engelsk]    Metyl-2-cyano-2-propenat [norsk]    Metyl-2-cyanoakrylat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, METHYL ESTER  [engelsk]    Metyl-2-metyl-2-propenat  [norsk]    Metylmetakrylat  [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER [engelsk]    3-Okso-1,5-pentandiylbis(2-propenat) [norsk]    Dietylenglykoldiakrylat [synonym]   molekylformel: C10H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, OXIRANYLMETHYL ESTER [engelsk]    2,3-Epoksypropyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2,3-Epoksypropylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C7H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-HYDROXYETHYL ESTER [engelsk]    2-Hydroksyetyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-Hydroksyetylmetakrylat  [synonym]   molekylformel: C6H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 1-METHYL- 1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    1-Metyl-1,3-propandiyl-bis(2-propenat) [norsk]    (1,3-Butandiol)diakrylat [synonym]   molekylformel: C10H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    2-Metylpropyl-2-metyl-2-propenat  [norsk]    Isobutylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2,2-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    2,2-Dimetyl-1,3-propandiylbis(2-propenat) [norsk]    2,2-Dimetyl-1,3-propandiyldiakrylat [synonym]   molekylformel: C11H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIETHYLAMINO)ETHYL ESTER [engelsk]    2-(Dietylamino)etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    (2-Dietylaminoetyl)metakrylat [synonym]   molekylformel: C10H19NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER  [engelsk]    2-(Dimetylamino)etyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-Dimetylaminoetylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H15NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYL- BIS(OXY-2,1-ETHANEDIYL) ESTER [engelsk]    Trietylenglykolbis(2-propenat) [norsk]    Trietylenglykoldiakrylat [synonym]   molekylformel: C12H18O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-[(1,1-DIMETHYLETHYL)AMINO]ETHYL ESTER [engelsk]    2-(1,1-Dimetyletyl)aminoetyl-2-propenat [norsk]    2-(tert-Butylamino)etylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C10H19NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPENOIC ACID, 2-(HYDROXYMETHYL) -2-[[(1-OXO-2-PROPENYL)OXY]METHYL]-1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    Pentaerytritoltriakrylat [norsk]   molekylformel: C14H18O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap