Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
DISULFIDE, 2-PROPENYL PROPYL [engelsk]    Allylpropyldisulfid [norsk]    (2-Propenyl)propyldisulfid [synonym]   molekylformel: C6H12S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap