Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Propanol [norsk]    2-PROPANOL [engelsk]    Isopropylalkohol, Isopropanol [synonym]   molekylformel: C3H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
1-Klor-2-propanol [norsk]    2-PROPANOL, 1-CHLORO- [engelsk]    Propylenklorhydrin [synonym]   molekylformel: C3H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Amino-2-propanol [norsk]    2-PROPANOL, 1-AMINO- [engelsk]    Isopropanolamin, Aminopropan-2-ol [synonym]   molekylformel: C3H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Cyano-2-propanol [norsk]    PROPANENITRILE, 2-HYDROXY- 2-METHYL- [engelsk]    Acetoncyanhydrin [synonym]   molekylformel: C4H7NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metyl-2-propanol [norsk]    2-PROPANOL, 2-METHYL- [engelsk]    tert-Butanol [synonym]   molekylformel: C4H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Metoksy-2-propanol [norsk]    2-PROPANOL, 1-METHOXY- [engelsk]    Propylenglykolmonometyleter [synonym]   molekylformel: C4H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, ALUMINUM SALT [engelsk]    Aluminium-tris(2-propoksid) [norsk]   molekylformel: C9H24AlO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Dimetylamino-2-propanol [norsk]    2-PROPANOL, 1-(DIMETHYLAMINO)- [engelsk]   molekylformel: C5H13NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1,1'-IMINOBIS- [engelsk]    1-[N-(2-hydroksypropyl)]amino-2-propanol  [norsk]    1,1-Imopropan-2-ol, Diisopropanolamin [synonym]   molekylformel: C6H15NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap