Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Propanon [norsk]    2-PROPANONE [engelsk]    Aceton [synonym]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
1-Brom-2-propanon [norsk]    2-PROPANONE, 1-BROMO- [engelsk]    Bromaceton [synonym]   molekylformel: C3H5BrO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Klor-2-propanon [norsk]    2-PROPANONE, 1-CHLORO- [engelsk]    Kloraceton [synonym]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,1,1,3,3,3-Heksafluor-2-propanon [norsk]    2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO- [engelsk]    Heksafluoraceton [synonym]   molekylformel: C3F6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap