Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-Propenal [norsk]    2-PROPENAL [engelsk]    Akrolein [synonym]   molekylformel: C3H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap